Skip to content

Polityka prywatności i plików cookies
strony internetowej
https://sig-met.pl/

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej https://sig-met.pl/ określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii. 

I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie: 

 1. Administrator SIG-MET Grzegorz Rzepecki NIP: 5140218813 REGON: 365505645 Ostrów Kaliski 46, 62-874 Brzeziny.
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://sig-met.pl/
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej. 
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest SIG-MET Grzegorz Rzepecki NIP 5140218813 REGON 365505645 Ostrów Kaliski 46, 62-874 Brzeziny, sig-met@wp.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego działania strony i do skontaktowania się z Administratorem. 
 3. Dane przekazywane są Administratorowi poprzez odpowiednie formularze umieszczone na stronie lub w korespondencji mailowej. 
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 5. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. 
 6. W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
  Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem sig-met@wp.pl
 7. Gromadzone dane osobowe Administrator wykorzystuje przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego  działania strony, a także do celów statystycznych i marketingowych. 

III. Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje przekazany adres e-mail nadawcy. Ponadto, w treści wiadomości nadawca może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. 
 2. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji. Jej treść może podlegać archiwizacji. 
 3. Kontakt e-mailowy obejmuje także formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. 

IV. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
 2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 5. Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez hostovita.pl

V. Pliki cookies

 1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony i sklepu. Są one wykorzystywane, aby zapewnić m.in. jak najlepsze funkcjonowanie strony internetowej.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies.  Brak zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony.  
 3. Zgody na dostęp do plików cookies Użytkownik udziela poprzez odpowiednie ustawienia używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Zgodę można cofnąć lub zmodyfikować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. 
 4. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie przez:
 • Portale społecznościowe – na stronie są zainstalowane wtyczki umożliwiające korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook i Instagram. Do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują one pliki cookies. 
 • Analizy i statystyki – do śledzenia statystyk moje strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie, kody remarketingowe, itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe. 
 • Facebook – na platformie Facebook Administrator może kierować do Użytkowników strony reklamy.  Facebook może też używać innych cookies.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały. 
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: sig-met@wp.pl